Monday 20 May 2024  
   

ФИБРАН гео решенија за градежни апликации
Print

 

ФИБРАНгео производите се произведуваат во табли и ролнми, и нудат решенија за различни типови на градежни конструкции. Со поставувањето на различни дополнителни апликации кои се специфични за секој тип на производ, одговараат на одредени барања на градежните апликации, на кровна и ѕидна конструкција.

ФИБРАНгео производите допринесуваат за постигнување на ЕНЕРГЕТСКИ ШТИТ, со што одговараат на апликациите за заштеда на енергија.
FIBRANgeo Products

Building Products Declaration of Conformity 

Certificate of Conformity

EUCEB Certification

Designation Code

Building Applications Table

Product Catalogue


Products

Technical support

First energy aid

Photo Gallery


Copyright © 2024 Fibran (Terms of Use) (Protection of personal data) Designed & Developed by Tessera