Thursday 25 July 2024  
   
FIBRANxps
FIBRANgeo
FIBRANeps

FIBRAN-овиот ЕНЕРГЕТСКИ ШТИТ обезбедува удобност на живеење
Print

FIBRAN-овите изолации за градежништвото и производите од гипс, вградени со чувство од страна на искусен мајстор, претставуваат траен и ефикасен ЕНЕРГЕТСКИ ШТИТ.
 

IzolacijeXPS XPE

 

ЕНЕРГЕТСКИОТ ШТИТ ги неутрализира надворешните влијанија

ЕНЕРГЕТСКИОТ ШТИТ ефикасно заштитува од загуба на енергија

ЕНЕРГЕТСКИОТ ШТИТ обезбедува трајна удобност на живеење во хармонија со природатаШто нудат производите со ЕНЕРГЕТСКИ ШТИТ?
Print

 

ФИБРАН материјалите за термоизолација, се поставуваат во согласност со сите регулативи и правила кои се користат во процесот на поставување од страна на искусни градежници, со што се постигнува ефект на ЕНЕРГЕТСКИ ШТИТ кој нуди доготрајност и заштита на градежните и индустриски апликации.

- ЕНЕРГЕТСКИ ШТИТ што ја минимизира термо загубата и го намалува користењето на енергија

- ЕНЕРГЕТСКИ ШТИТ што не заштитува нас и самиот објект од нагли промени на температурите и надворешните влијанија

- ЕНЕРГЕТСКИ ШТИТ што нуди оптимален термо комфорт на местата каде работиме и живееме

- ЕНЕРГЕТСКИ ШТИТ што го намалува загадувањето на околината и трошењето на енергетските извори

* Конструкции кои бараат долготрајна термо изолација, во услови на влага, се изолира со тврдо пресованите табли од екструдиран полистирен ФИБРАН xps термоизолационите табли, со затворена кровна конструкција

* Конструкции кои бараат термо изолација и звучна изолација, како и заштита од пожар се изолираат со минералните дишечки производи на ФИБРАН гео.

* Подните конструкции со делумна звучна изолација со таблите од експандиран полистирен ФИБРАН xpe таблите.Листа на FIBRAN производи


Производи за енергетска заштита (ENERGY SHIELD)


  • Изолациски материјали
FIBRANgeo
FIBRANgeo каталог на производи

  • Заштитни фолии
FIBRANxpe

SПоможни матријали


  • Лепила
FIBRANstick
Бутил- гумени налепки
 
FIBRANpur
Полиуретанска пена

  • Прицврстувачи

FIBRANfix
Механичко прицврстување


Products

Technical support

First energy aid

Photo Gallery


Copyright © 2024 Fibran (Terms of Use) (Protection of personal data) Designed & Developed by Tessera