Thursday 25 July 2024  
   

FIBRANxps
Print

Тиркизните топлински изолации од екструдиран полистирен произведени под името на брендот FIBRANxps, вградени со чувство на искусен мајстор, се траен, стабилен и ефикасен енергетски штит, дури и во услови кога другите топлински изолации откажуваат.

 Употреба

FIBRANxps е специјална топлинска изолација, која се употребува во влажна средина и под екстремни оптоварувања.
 
Производите FIBRANxps, кои се употребуваат како во градежништвото така и во индустријата, имаат такви техничко - физички карактеристики, форми на рабовите и површини на плочите прилагодени за најширока употреба.

 

FIBRANxps - специјална топлинска изолација

Тиркизната топлинска изолација од екструдиран полистирен FIBRANxps поради своите исклучителни технички карактеристики е неопходен материјал како во градежништвото така и во индустријата. FIBRANxps е направен со еколошко чисти гасови и ги исполнува барањата на еколошко чисти материјали.

FIBRANxps - широк спектар на употреба

FIBRANxps е интегриран ЕНЕРГЕТСКИ ШТИТ, кој штити од влијанието на екстремните температури, ги задржува градежно - физичките својства и под влијание на долгорочни екстремни оптеретувања и ја задржува енергетската ефикасност и во услови на влажна средина.

FIBRANxps плочите за топлинска изолација се употребуваат главно во градежништвото, додека во индустриски произведените елементи се вградува предходно формирана изолација.

FIBRANxps - доверлив партнер

FIBRANxps производите имаат CE ознаката, бидејќи се тестирани во согласност со европското законодавство и имаат редовна контрола на квалитетот во производството. За секоја поединечна употреба FIBRAN има стекнато и технички одобрувања односно специјални дозволи за употреба на изолацијата во посебно тешки услови. Професионалците на FIBRAN будно пазат на квалитетот на произведените производи, но исто така развиваат нови производи според потребите на пазарот.

Во FIBRAN имаат подготвено технички цртежи, прирачници и софтвер за помош при проектирањето. Исто така стручниот тим на FIBRAN е достапен за професионални совети при купување на изолации и изведба на енергетскиот штит на зградите.ФИБРАН xps
Print

 

Таблите од екструдиран полистирен ФИБРАН xps се термоизолационен производ произведен од полистирен и други агенти. Преку процесот на пресување на самата табла се добива сакана дебелина ( 20-200 мм). Подоцна, оваа табла е сечена на различни димензии, профили и лице кое е потребно согласно спецификациите на производот. Готовите производи се пакувани со посебни декларации.

Најголем процент од производот е составен од полистирен ( PS), термопластичен полимер кој е создаден од јаглен и хидроген. Кристално-чист, отпорен на високи температури, полистиренот (GP-PS) се користи за производство на ФИБРАНxps производите. Мало количество на адитиви се додава во процесот на производство за ги задоволи барањата  на крајниот производ, како што се колоранти и ресистанти на оган. Смесата станува пенлива со додавање на реагенси, околу 5-8% од целата смеса. Во согласност со последните ЕУ регулативи, ФИБРАН користи реагенси/гасови кои немаат негативно влијаниена на Озонската обвивка ( ODP=0), исто така нема негативно влијание врз greenhouse effect  ( ниско или нула ниво GWP), без да ги загрозува термоизолационите својства на производот.

ФИБРАН xps таблите се карактеризирани со високи и долготрајни изолациони предности, минимална апробција на вода, висока сила на компресија и стабилност на димензиите. Не е лесно запалив, компактибилен со производи како цемент, гипс, лим и песок.Rss Feeds

Products

Technical support

First energy aid

Photo Gallery


Copyright © 2024 Fibran (Terms of Use) (Protection of personal data) Designed & Developed by Tessera