Saturday 15 June 2024  
   

Индустриски апликации со производите ФИБРАН гео
Print

ФИБРАНгео производите од камена волна ги задоволуваат барањара за термо и звучна изолација, како и заштита од пожар, со апликација на :

- Индустрија ( резервоари, контерјнери, кутии, цевки, бојлери, вентилација итн.)

- системи за вентилација ( топлење и ладење)

- OEM ( Original Equipment Manufacturer)

ФИБРАН гео производите од камена волна се дизајнирани за блиска соработка со производствените погони и крајните потрошувачи, да ги задоволат потребите за специјални апликации и специјалните потреби на секој градител.

ФИБРАН гео разви и посебна ФИБРАН гео линија на производи од камена волна за широка примена во апликациите на индустриска изолација.

ФИБРАН гео производите од камена волна може да се аплицираат:

 

Термо заштита на индустриски објекти

- резервоари

- цевки

- контејнери

- бојлери

- вентилација ( оџак)

- елементи на конструкција ( таван,ѕид, подови итн. )

Заштита на топлински, ладни и вентилациони системи

- цевки

- канали

- испушни вентили

- климатизација

 

ОЕМ Апликации 

- композитни панели

- врати со заштита од пожар

- соларни колектори

- бариери за звук

- оџаци, камини

- домашни апликации

- автомобилска индустрија
Technical Characteristics 

Application Area by Product

Technical Characteristics Table

Material Safety Data Sheet (MSDS)


Thermal Insulation Guidelines 

Thermal insulation thicknesses in industrial applications


Products

Technical support

First energy aid

Photo Gallery


Copyright © 2024 Fibran (Terms of Use) (Protection of personal data) Designed & Developed by Tessera