Monday 20 May 2024  
   

Камената волна со ново име, ново пакување, но со истиот квалитет!
31/08/2012 Print

ФИБРАН го започна производството на камена волна во 2002 година, под трговското име ГЕОЛАН- камена волна. После 10 години успешно работење во Грција и на меѓународниот пазар,камената волна на  ФИБАН го смени името во ФИБРАН гео камена волна.

ФИБРАН како производител на широка палета производи во областа на градежништвото, со повеќе од 40 производствени капацитети во Грција и други Европски држави, едногласно одлучи префиксот ФИБРАН да стои на секое трговско име.

ФИБРАНгео камената волна сега е со ново име, во ново пакување, но без промена на квалитетот и стандардите гарантирани и пропишани од страна на ФИБРАН.


Products

Technical support

First energy aid

Photo Gallery


Copyright © 2024 Fibran (Terms of Use) (Protection of personal data) Designed & Developed by Tessera